KREATIVNI NATEČAJ pokrovitelja Henkel in lepila PRITT.

IZOBRAŽEVALNI POMEN NATEČAJA

Človeška dejavnost po vsem svetu vodi do uničenja ali hitrega zmanjševanja vrst rastlin in prosto živečih živali. Vrste izumirajo in njihova življenjska okolja se krčijo. Vse manjše so biotske raznovrstnosti (gozdovi, ledeniki, puščave, potoki, oceani).

Vsako živo bitje ima svojo vrednost in služi svojemu namenu, kjer v ekosistemu igrajo svojo vlogo, ki pa so nujne k ohranjanju življenja na Zemlji.

Drvimo v svet, kjer bi lahko bilo v morju več plastike kot rib. Zelo problematična je mikroplastika. V Jadranu je na kvadratnem kilometre prisotno, kar do dva milijona delcev mikroplastike. Majhni delci plastike (npr. polietilen) se lahko skrivajo v kozmetičnih izdelkih, milih, celo v zobni kremi. Prek odpadnih voda plastični delci pristanejo v rekah in morjih, kjer jih živali zamenjajo za prehrano.

Ljudje nenehno sprejemamo odločitve, ki vplivajo na druga živa bitja. Kaj so etični parametri, ki jih moramo upoštevati pri sprejemanju teh odločitev? Kako širiti koncepte in razvijati etiko ravnanja z okoljem med našimi otroci, še posebno mi – vzgojno-varstvene organizacije in druge organizacije, ki so usmerjene v izobraževalni razvoj s svojimi produkti in storitvami.

NAŠ CILJ

Cilj natečajev in drugih izobraževalnih aktivnosti je, da se otroci vključijo v pogovor, postavljajo vprašanja, sodelujejo v kreativnih delavnicah na tematiko onesnaževanja, spoznavanja ogroženih vrst živali in vplivanja na njihovo okolje.

KATEGORIZIRAJMO ŽIVALI

·         V kakšnih vodah živijo, razvrščajmo jih po velikosti, razvrščajmo po barvah, opazujmo njihovo premikanje

·         Razlikujemo med okolji v katerih živijo (predvsem se pogovarjamo v slovenskih okoljih – morja, reke, jezera.

·         Spoznajmo ogrožene vrste živali na slovenskih tleh. V nadaljevanju je naštetih le nekaj najbolj opevanih: Ris, volk, Rjavi medved, Gož, Gad, Čebele, Martinček, Bober, Veverica, Netopirji in nekatere Ptice. Poskusite najti čim več takšnih, ki jih otroci še ne poznajo.

ŽIVALI, KI SO OGROŽENE V SLOVENSKIH VODAH:

Močvirska sklednica

Evropska vidra


Nižinski urh


Potočni rak


Velik pomen ogroženosti predstavlja tudi onesnaženost voda iz katerih živali pijejo in se prehranjujemo z ulovom. Poskušamo razložiti prehranjevalno verigo, ki bi lahko škodila tako malim živalskim vrstam, vse do nas, človeka.

 

RAZIŠČIMO KAJ MOTI NAŠE OGROŽENE VRSTE

·         Zakaj živali postanejo ogrožene in kako lahko ustavimo zmanjševanje ugodnih življenjskih pogojev za te vrste?

·         Zakaj so živali v našem okolju koristne? Kako ohranjajo pomembno prehranjevalno verigo?


KAKO LAHKO REŠUJEMO ZEMLJO?

·         Poiščimo rešitev za ohranjanje živalske vrste. Kako lahko pomagamo določeni vrsti živali za njeno preživetje.

 Skupaj ohranimo vrste!

KAJ PRIČAKUJEMO OB KONČNEM IZDELKU SKUPINE, KI SE PRIJAVLJA NA NATEČAJ

  1. Z različnimi metodami raziskovanja poskušajmo otrokom predstaviti posledice uporabe plastike in njihovega vpliva na okolje. Opazuj spodnjo sliko:

2. Izberite si glavnega junaka, ki bo v kratki zgodbi predstavil problematiko prekomerne uporabe plastike.
3. Uporabite materiale, ki se reciklirajo oziroma lahko ponovno uporabijo. 
4. Možnosti je res veliko in imate proste roke pri ustvarjanju.
5. Važno je sporočilo zgodbe, ki jo bodo otroci razumeli. 

Fotografije izdelka pošljite na mail: [email protected]

Pripišite: VRTEC, ENOTO in SKUPINO in STAROST OTROK

NAGRADNI NATEČAJ PRITT 2022 - letak

Predstavitev pokrovitelja natečaja PRITT

Kot je Baba Dioum zapisal: 

" Na koncu bomo ohranili le tisto, kar ljubimo, ljubili bomo samo tisto, kar razumemo, in razumeli bomo le tisto, kar smo se naučili. "

Ljubitelji živali radi opazujemo živali v njihovem naravnem okolju. Počnimo to odgovorno, tako da ne motimo naravnega življenjskega ritma živali. Zavedajmo se, da smo mi vsiljivci v njihovem življenjskem okolju, zato se tudi obnašajmo temu primerno.